Logo til bogførerfirma

2019-07-19T10:29:22+00:00

Eneste krav er brugen af orange. Da det her drejer sig om et bogførerfirma har jeg valgt at bruge kasser til at illustrere at her flyttes fra den ene kasse til en anden, som man jo gør i bogføring med aktiver og passiver. Efternavnet Asesores, på dansk, rådgivere skrives med italic for at give lidt dynamik i en ellers støvet branche.

PP Nordic

2019-07-19T11:01:11+00:00

Rebranding - nyt logo I forbindelse med navneskift fra det lange Nordic Print Brokers til det mere mundrette PPNordic fik vi til opgave at levere nyt logo. Nordic Print Brokers og senere hen PPNordic køber tryksager hos reklamebureauer og virksomheder. I praksis fungerer det som et onlinetrykkeri, men hvor PPNordic udvælger de enkelte trykkerier til de specifikke opgaver. Eneste krav var at de 4 trykfarver ved 4-farvetryk skulle [...]

Gråsten Avis | Bov Avis

2019-07-22T15:46:07+00:00

Layout og rentegning af ugeaviserne Gråsten Avis samt Bov Avis Siden første udgave i uge 47 2008 har Graphos Graphic stået bag layout, rentegning og færdiggørelsen af Gråsten Avis. Vi har indtil da kun stået for færdiggørelsen til tryk af Bov Avis, men pr. 1. januar 2013 overtog vi resten: Layout og rentegning. Kendetegnende for begge aviser er at vi til stadig søger at levere et flot produkt, [...]

Mors dag

2019-07-22T11:15:53+00:00

Opgaven gik ud på at lave en oversigtlig annonce med kupon for 2 selvstændige butikker, der gik sammen om et tiltag i forbindelse med Mors Dag: Blomster + rundstykker, eller chokolade + rundstykker for et givet tilbud. Logoer for begge butikker skulle med i annoncen. Annoncørerne tilbød, som oftest, selv at levere billeder taget i butikken. Der er vi dog på vagt. Selvom alle efterhånden har gode kameraer i [...]