Indledende briefing

Med en god briefing af hvad din virksomhed eller organisation står for og gerne vil formidle, vil vi være i stand til at fremstille dit logo.

Afsæt tid til dette møde. Jo bedre vi får indsigt i hvordan din organisation fungerer, og gerne vil signalisere udadtil som indadtil, jo bedre vil vi være i stand til at imødekomme dine ønsker til udseendet.

Udfordringen

Logoet skal være uniks for netop din organisation. Genkendeligt og gerne afspejle kulturen i din virksomhed eller organisation. Kunderne skal nemt kunne huske dit logo. Være unikt.

Dit færdige logo

Efter godkendelse af det endelige logo fremstilles der en lang række versioner heraf. Hvad enten du skal bruge logoet til skiltning, trykning i farver eller sort hvid, skærm og hjemmeside, så vil du få brug for et tilpasset version.

Ligeledes vil der efter aftale blive fremstillet en designmanual. med nøje beskrivelse af hvornår er skal bruges den enkelte version, og hvordan det skal placeres.

Udvalg af logoer fremstillet af Graphos