Projektbeskrivelse

Halvsides avisannonce udarbejdet for Karsten Iwersen Have- Park Service. Præsentation af produkter fra Husqvarna. Søgning og download af billedmateriale i leverandøren Husqvarnas billeddatabase. Ofte stiller større kæder eller producenter billeder til rådighed til udarbejdelse af annoncer. Mindre annoncører har måske ikke den fornødne know-how eller ressourcer, til selv at fremstille en annonce til avis, magasin eller internettet.

Her bliver det så vores opgave og ansvar at fremstille en annonce, der både tilgodeser Husqvarnas og Karsten Iwersens stil. – Og det selvom der oftest ikke er nogen designmanual til rådighed.

Annoncen blev bragt i Gråsten Avis.