Projektbeskrivelse

Grafisk tilrettelæggelse af den årlige satireskriftsudgivelse på sønderjysk. Æ Rummelpot er en af de få årlige satireskrifter der er tilbage i Danmark. – Og det eneste satireskrift, der er knyttet til en bestemt egn. Visse tekster er skrevet på synnejysk, dialekten i Sønderjylland.

Graphos har siden 2016-udgaven stået for al grafisk tilrettelæggelse af tidsskriftet. I forbindelse med redaktørskiftet i 2017 blev der lavet nyt layout for at signalisere skiftet. Formatet blev ikke ændret. Det er fortsat A4 liggende.

Et stagnerende oplag er nu vendt. Det skyldes dog ikke kun det nye design men også en øget fokus på pressemeddelelser og fokus på medierne fra redaktøren side. En hurtig kig på Googlesøgningerne giver os dette eksempel.

Enkelte billedkompostitioner har vi stået for, men tegningerne er leveret af tidsskriftets mange tegnere: Ole Weile, H. E. Sørensen, Bryan d’Emil, Majbritt Dungart, Søren Vandkær Thomsen, Anders Brønserud, Thomas Idea, Mogens Simonsen, Mathias Caspersen, Jeppe Nedergaard, Stephan Nielsen, Jannik Lorenzen med flere.

Hæftet er fra 2016 blevet trykt hos Mohrdick Tryk i Aabenraa.

Hvert år bliver Æ Rummelpot præsenteret af redaktør Gunnar Hattesen på et pressemøde i det sønderjyske, hvorefter oplaget bliver distribueret til boghandlere, kiosker og supermarkeder i det sønderjyske. Øvrige eksemplarer sælges gennem den Æ Synnejysk Forening og deres webshop.

Æ Rummelpot 2020

Rummelpot 2020

Æ Rummelpot 2019

Rummelpot 2019

Æ Rummelpot 2018

Æ Rummelpot 2017

Æ Rummelpot 2016